1. Anasayfa
 2. Genel

Define işaretleri ve Anlamları


0

Define işaretleri, hazine arayanların ve hazine bulmak isteyenlerin, arazide dikkat etmesi gereken en önemli sembollerdir. Define işaretleri yardımıyla gizlenmiş girişleri, mahzenleri, gömüleri ve gizli hazineleri bulabilirsiniz. Bu sembolleri okumak belli bir bilgi birikimi gerektirir. Sitemiz olan definebulma.com olarak bu konuda sizlere yardımcı olmak en önemli amacımız.

Siz de merak ettiğiniz her türlü define işaretini bize iletebilir, birlikte bu zenginliklere kavuşmamız yolunda önemli bir adım atabiliriz. Aşağıda en çok karşılaşılan define sembolleri hakkında güzel bir kılavuzu sizler için hazırladık. Bu listede olmayan işaretler için sitemizde arama yapabilir ya da direkt olarak bize fotoğraf atıp sorular sorabilirsiniz.

Yuvarlak Oymalar

yuvarlak oyma

Sunu Çukurları yani yuvarlak oymalar mezarları temsil etmektedir ve mezarları çok fazla uzakta değildir definecilikte çokça karşılaşılan define işaretlerindendir yön ve mesafe tespiti için yardımcı işaretlerden faydalanmak gerekir. %90 lık bölümünde mezarı 20 metreyi geçmemiştir.

Kare Oymalar

kare oyma

Kare oymalar definecilikte sıkça karşılaşılan define işaretlerindendir bunlarda mezarı temsil etmektedir yatay ve dikey olarak bulunurlar yerde zeminde olanlar girişin zeminden olduğunu dikey olanlar ise duvar hattı kaya boyunca düz bir girişin olduğunu betimlerler erkek mezarlarıdır. Yardımcı işaret varsa ona göre değerlendirilmelidirler.

Şimşek İşareti

Kadim medeniyetler, definelerini diğer insanlardan korumak için bir dizi tuzak ve engeller kurgulamışlardır. Yabancıları ve avcıları uzak tutmak ve uyarmak için sıklıkla şimşek işaretini define bölgesinde ve girişlerinde kullanmışlardır.

Tümülüs benzeri yerlerde yapım ve gömülüş aşaması bittikten sonra, yabancıların bölgeye yaklaşmaması tuzaklar kurulabilir. Bu tedbirlere rağmen yasaklanan alana yaklaşan kişi eğer yakalanırsa genellikle öldürülür veya ağır cezalara çarptırılır. Bu uygulamayı zaman sınırsız uygulamak için definelerde tuzaklar tercih edilir. Bu tuzaklar genelde yıldırım ya da şimşek işaretiyle kişiye ifade edilir.

Yonca Yaprakları

Yonca işareti kutsal bir alanın ifadesi olduğu için ortadaki yuvarlak papaz, kral anlamında bir idareci makamın betimlenmesidir. Dış çevreden lçe doğru dikey verilen çizgilerle sembolize edilen düşünce ise kutsal mekâna bir yönelişin bir unsuru olarak kabul edilmelidir.

Bu tür yerler tapınak, kilise veya halka duyuruların yapıldığı meydanlar, agora gibi mekânlar olabilir

Daireler

Hazine arayışında karşımıza çıkan daire işaretleri kilise manastır gibi kutsal yerlerin mahzen girişlerini belirtmek için yapılmış bir işaret olabilir.

Bunların haricinde mağara mahzen gibi yerlerin girişlerinde karşılaşacağınız ufak çember daire birden çok daire iç içe geçmiş daireler çembeler hepsi tuzak işaretleridir. Dikkatli olunması gerekir.

Ters V  Sembolü

Ters V işareti her toplumda kullanılmış bir işarettir çoğunluk oyma olarak karşımıza çıkmaktadır. Ters V işaretinin farklı çeşitleri olabilir:

 • iki ucu eşit ters V işareti,
 • bir ucu kısa  ters V işareti,
 • ters V işareti karşısında murc oyması

Ters V işareti  her zaman açık belirtilmez bazen gizlenir. Balığın kuyruk kısmında bazen yılanın çatallı dilinde bazen insan figürünün kol açısı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Tüm bu genel özellikleri, ters V işaretini düz V işareti ile birlikte defineceğin merkezine almaktadır.

Sansar Sembolü

Sansar sembolü, nadir karşılaşılan define işaretlerinden biridir. Sansar sembolü, antik insanlar için birçok anlam ifade eden bir figürdü. İlk bakışta hiçbir ifadesi yok gibi görünen bu sansar simgesinde, antik dönemin insanı çok anlamı bir arada betimlemiştir.

Sansar işareti ile bulunan ek sembollere çok dikkat etmek gerekiyor. Genelde sansar sembolleri ile haç işareti yan yana görülmektedir. Bu durum, kötü niyetli insanlardan sakınılmak istenen bazı güzelliklerin yakın çevrede bulunduğunu anlatmaktadır.

Kaşık Sembolü

Salyangoz  İşareti

Yunan mitolojisinde var olan anlatıma göre Girit kralı Minos, bir salyangoz kabuğunun sarmalları içinden iplik geçirebilecek kimseye ödül vaat eder. Çok üstün bir zanaatkâr olan Daldalos bu işi başarır. Olay mitolojide şöyle anlatılır: “bir salyangoz kabuğundan iplik nasıl geçirilir? İpliği bir karıncanın ayağına bağlamak yeter, karınca çıkışı bulacaktır.” Daldalos denilen Zanaatkar adam, aynı zamanda kral için Labyrinthos (labirent) sarayının planını yapan kişidir. Salyangoz sarmalları ve labirentler sonraki dönem insanlarında gizemli saklama yolları için ciddi anlamda bir ışık kaynağı olmuştur.

Koç Boynuzu  İşareti

Koç boynuzları aşağıdaki anlamlara gelir:

 • İtibar
 • Azim
 • Güçlü Önderlik
 • Güçlüklerle Baş Etme
 • Başa Çıkma Duyguları ve Unsurları Bu Define İşareti İle Anlatılır.

Yaşanan ve geçici dünya ve yaşanacak ebedi dünya arasında bir yükselişin anlatımı koç boynuzları sembolünde, ortada yükselen üçgenle verilmiştir. Bu aynı zamanda liderlik ve sürülerin başında yöneticilik düşüncesinin de şekilsel enfes bir ifadesidir.

Örümcek  İşareti

Anadolu’da kayalar üzerinde örümcek işareti ile karşılaşılabiliyor. Bize gelen sorularda bu sembolün ne anlama gelebileceği sıklıkla soruluyor. Unutulmaması gereken, sembolün yorumlanmasında ek bilgiler ve çevrenin durumunun çok önemli olduğu hususudur. Bu ayrıntıyı lütfen unutmayın.

Örümcek sembolü, sabır ve çalışkanlığı simgeler. Bu işaretin olduğu yerde sabırlı bir sanaatkarın el işçilikleri ya da el emeğinin karşılığı güzel bir şekilde gizlenmiş olabilir. Genel amanda çok anlam yüklenilmese de, defineciler örümcek sembolüne çok dikkat ederler. Bu alanda hazine olma olasılığını yüksek görürler.

Horoz Sembolü

Horoz sembolü, iyi talih, bereket ve bolluğu simgelemek için kullanılır. Aynı zamanda zenginliği ve çoğalmayı da ifade eder. Her kümeste bir horoz bulunduğundan, toplumun lideri, önderi anlamlarıyla da sembolleştirilmektedir.

Horoz sembolüne rastladığımız anda o coğrafyada eskiden kimlerin yaşadığını araştırmalıyız. Eğer büyük bir medeniyetin beşiği bir alansa, o toplumda büyük ve lider konumunda bir kişinin zenginlikleri çok yakınımızda olabilir.

Dikdörtgen Oymalar

dikdortgen oyma

Kare oymalar gibi dikdörtgen oymalarda çoğunlukla mezar işaretidir bayan mezarlarını ele verir yatay ve dikey olarak bulunurlar yerde yani yatay zeminde bulunanların girişleri zeminde dikey düz kaya duvar settinde olanlarda o sette girişin olduğunu betimlerler yine yardımcı işaretlerden destek alınmalıdır.

V İşareti

V İşareti

V işareti yardımcı işaretlerdendir define işaretleri arasında yön ve mesafe verirler açık ağzı yönünde yön eğer uzun kolu varsa uzunluk fazlalığı boyunca ölçülüp gidilmelidir herhangi bir son nokta işareti aranmalıdır herhangi bir işarete rastlanmazsa aykırı yer yada boşluk tespiti yapılmalıdır.

Üçgen İşareti

üçgen işareti

Üçgen işareti kapalı alanı temsil etmektedir oyma yada kabartma olması çözümünü değiştirmez eş kenar üçgen ise muhakkak yanında yardımcı işaret vardır yoksa olduğu yeri iyi inceleyin eğer üçgende uzun kenar var ise dar alan açısı yönü vermektedir kısa kenarı ölçerek ilerleyiniz.

Haç İşareti

çatallı haç işareti

Define işaretleri arasında en çok karşılaşılan Haç işareti bir çok şeyi temsil edebilir mezar, kilise, mezarlık alan, kutsal mekan, gömü gibi gömü için olanların boyutları küçüktür 7-10 cm aralığı yada daha ufak çözümü için uzun kenar var ise o yönde ilerlenmeli, çatallı haç ise uzun kenarın V yönü açık ağzı tarafında ilerlenmeli çoklu haçlar mezarlık alanı yada toplu mezarı betimler aile putları maksimum girişe 10 metreyi geçmezler.

X İşareti

definede çarpı işareti

X işareti son nokta denilsede çoğu aslında haç işaretidir yada sahtedir bu işareti eşkiyaların kullanıldığı söylenmektedir bulunduğu alanda farklı işaret ve çeşitli araştırmalar yapılması gerekir.

Delikli Taş

definede delikli taş

Delikli taşın uygun tarafından dürbünden bakar gibi bakın tam olarak nereyi gösteriyorsa oraya gidip incelemede bulunun bazen bir kayayı bazen bir taş öbeğini bazense ufak bir tümseği gösterir bu noktayı iyi tesbit ettikten sonra orada iyi bir incelemede bulunun.

Ok İşareti

ok işareti

Ok işareti yön ve mesafe verir mezarlık alan, kilise v.b yerlere yada hazırlanmış define işaretlerine sizi yönlendirir ok istikametinin tersi yönünde hareket edilir ok doğrusu ölçülür ve ters yönünde ilerlenir eğer bir ucu uzunsa bu ölçülerek o kadar mesafe boyunca ilerlenir.

Koltuk Taşı

koltuk taşı

Koltuk taşında çözüm için oraya mutlaka oturun ve gördüğünüz noktayı iyi tesbit edin kol dayama yerlerinden biri yoksa yine oturup pozisyonunuzu alın olmayan tarafta ne var dikkat çekici inceleyin aradığınız şey tespit ettiğiniz noktadadır. Ayrıca koltuk taşınıda bir metal dedektör ile tarayın müjde yeri olabilir.

Ayak İzi İşareti

ayak izi işareti

Definecilikte define işaretleri olarak bilinen ayak izi mezarları, kutsal yerlere gidişi, genel evi yada gömü noktasını betimler iki ayak ve tek ayak olmak üzere genelde karşımıza çıkar eksik parmakları olup olmadığı kontrol edilmeli yardımcı işaretler dahilinde çözüme ulaşılmalıdır.

Çarık İşareti

definede çarık işareti

Çarık işareti genel olarak kapalı mağara türü yerleri gösterir yakın noktadaki mağaralar incelenmeli çevrede farklı işaretler aranmalı kesme blok kaya üzerinde ise çarık işareti ozaman o kaya tabanında bir miktar para bulunabilir bu nedenle iyi incelenmesi gerekir.

Balık İşareti

definede balık işareti

Balık işaretinin olduğu yerde mutlaka su bulunur çözümü için balığın gözlerinin baktığı yön veya yer ayrıca kuruk kısmı çok önemlidir değerli gömü işaretlerindendir kuyu ve çeşme kenarlarında kayadaki balık işareti mutlak gömü işaretidir süsleme işaretler ile karıştırılmamalıdır.

Kalp İşareti

kalp işareti

Sevdiğim define işaretlerindendir Kalp işareti suyun akış yönünde sol tarafta olur mezarı yada tuzağı simgeler mezar olarak kadın mezarıdır yakın noktalarda mezar harici gizlenmiş bir miktar kasası olur. kalp işareti tekse uç noktası mezarı verir yanında işaret varsa ona göre çözümleme yapılmalıdır.

Nal İşaretleri

nal işareti

Nal işareti üzerinde çivi işareti olması gerekir bazıları eski dönemde nalbantları temsil eder bir diğeri ise gömüyü gömüsü oldukça değerlidir fakat işaretin bulunduğu yerde değildir bu nedenle bölgeyi ince eleyip sıkı dokuyun sonuca götürecek işareti tespit edin.

Terazi İşareti

define terazi işareti

Terazi işareti ender ama değerli define işaretlerindendir tüccar gömüsünü tasvir eder terazinin ağır tarafı yönünde yüklü mal hafif tarafında ise bir miktar para bulunur o yönde ilerlenip gerekli işaret tespit edilmelidir zor gömüdür.

Yılan İşareti

çöreklenmiş yılan işareti

Yılan işareti gömüyü temsil eder parça parça olabilir bu gömü mezar için yapılan yılan işaretide değerlidir mezar tespit edilmesi gerekir yılanın pozisyonu ve yardımcı işaretlerinin çözümü sizi sonuca götürecektir.

El İşareti

el işareti

El işareti define işaretleri arasında az rastlanan anlam olarak yeminli gömüyü tasvir eden bir işarettir fakat her işaret yeminli gömü demek değildir el işaretinin bulunduğu çevreyi araştırın son nokta işaretini bulun.

Domuz İşareti

domuz işareti

Define işaretleri arasında Domuz işareti oldukça değerli parayı temsil eder işçiliği zordur çoğunlukla mahzenlerde çıkar parası tek domuz yada yavrulu domuz olmak üzere farklı işaretler mevcuttur işarete göre çözüm farklıdır yavrulu domuz işaretlerinde yavrular önem taşır.

Zincir İşareti

zincir işareti

Zincir işareti genel olarak mağaraları verir çözümü için zincir halkaları sayılır zincirin açık halka yönünde her bir halka 1 adım veya 5 adım olarak hesaplanarak ilerlenir vardığınız yerde tesbit gerekir.

Kartal İşareti

kartal

Kartal işareti sarp kayalıklarda ve kale yakınlarında bulunur çoğunlukla komutan asker mezarlarıdır. Anıt olarak yapılıp ceset olmayan mezar olabileceği gibi cesetlide olabilir değerlidir bir askerin tüm envanteri içerisindedir kayalardan oluşan mezardır işçilik zordur.

Aslan İşareti

aslan heykeli

Define işaretleri içerisinde aslan işareti oldukça kıymetlidir kral mezarlarını temsil eder yüksek ihtimal kaya oda mezarıdır işaretten çok uzakta değildir mezar oldukça zorlu ve tehlikelidir aslan işareti mezara koruyucu anlamı taşır bu nedenle girişe oldukça yakındırlar.

Çiçek İşareti

definede çiçek işareti

Çiçek işareti bayan mezarı yada mezarlık alanı temsil eder orta derece değerli mezardır papatyalar roma dönemine ait mezarları temsil eder çevrede son nokta işaretini bulmanız gerekir eğer eksik yaprak varsa o zaman o eksik yaprağı bulun orası son noktadır.

Akrep İşareti

definede akrep

Define işaretleri arasında Akrep işareti nadir ama kaliteli işaretlerdendir kraliçe mezarı olarak bilinir 2 ayrı yerde parası vardır mutlak tuzaklıdır parası işaretin hemen yakınlarında oldukça zor ulaşacak bir noktada diğer yarısı ise biraz daha uzak noktadadır. Parası zehirlidir çıplak elle dokunmamak gerekir.

Kağlumbağa İşareti

definede kaplumbağa işareti

Kaplumbağa her medeniyetin kullandığı mezar işaretidir bilgeliği temsil eder kuyruklu ise su kaplumbağası kuyruksuz ise kara kaplumbağasıdır 10 metre etrafı düzgünce araştırılır baktığı gittiği yön araştırılarak mezarı tesbit edilir. bazen yumurta şeklinde topraktan kaya yumruları çıkarsa horasandır her birinin içerisinde bir altın vardır.

Koç İşareti

definede koç

Koç işareti genel olarak romalılara aittir yönetici statüsündeki kişiler içindir yakınlarda yığma varsa mezar oradadır 50-100 metre mesafedeki kayalık alanlarda oda mezar içerisinde olabileceği gibi lahit mezarda olabilir zaman harcayıp iyi incelenerek bölge yer tesbiti yapılabilir.

Deve İşareti

Deve işareti

Deve işareti define işaretleri içerisinde oldukça değerli bir işarettir iki hörgüçlü ve tek hörgüçlü olmasının yanı sıra bulunduğu pozisyon size çözümde yardımcı olacaktır kervancı gömülerinin yanı sıra eşkiya gömüleride olabilir bu işaret deve sürüsü, tek deve çobanlı deve, deveyi çeken eşek gibi bir çok tasvirde yapılabilir bazen uzak noktayı bazen yakın noktayı verir paralı işaretlerdendir.

Değirmen Taşı

değirmen taşları

Değirmen taşı ermeniler ve eşkiyalar tarafından gömü olarak kullanılmıştır toprak altından çıkan değirmen taşında kaldırılarak altında kazı işlemine devam edilmeli zeminin üstünde ise su akarı boyunca değirmen kalıntıları arayarak orada incelemelerde bulunulmalıdır.

Halka İşareti

daire işareti

Halka işareti yada daire işareti büyük ebattadır genel olarak son nokta işaretidir giriş altında yada yan tarafındadır bununla birlikte kapatılmış kuyuların üzerindede olabilir yine son noktadır. Define işaretleri arasında çözümü en kolayıdır diyebiliriz.

Balta İşareti

define balta

Balta işareti iki şekilde bulunur savaş baltası ve oduncu baltası savaş baltasını çift taraflı oluşundan anlarsınız eşkiya gömüsüdür kayalık alanlarda, mağaralarda ve mahzenlerde saklı gömü demektir oduncu baltası ise çevredeki yaşlı bir ağaçta saklı para demektir buda ermeni işaretidir.

Definede Merdivenler

merdivenler define

Definecilikte merdivenler bir yere çıkmak için değilse mezarları verir basamaklarına dikkat edilmeli dedektör ile yoklanmalıdır mezarı oldukça yakındadır bazen o kayada bazen hemen bitişiğinde topraktadır o bölgeden ayrılmadan tespit yapılmalıdır.

Güneş İşareti

güneş işareti

Güneş işareti kraliyet ailesi için yapılan işaretlerdendir tam güneş işareti yakın bölgeyi yarım güneş işareti ise uzak bölgeyi betimler yarım güneş için güneşin ilk ışıklarının vurduğu tepedeki alanda inceleme yapılmalı tam güneş ise ışıkların sıklığına göre yakın bölgede değerlendirmede bulunulmalıdır.

Göz İşareti

göz işareti

Göz işareti son nokta işaretlerindendir kirpikli ve kirpiksiz olabilir kirpiksiz için baktığı yerdeki farklılık aranılan noktadır mağara olabilir, kaya olabilir yada bir tümsek olabilir eğer kirpikli ise kirpik adedince baktığı yönde adımlanır.

Geyik Karaca İşareti

geyik işareti1

Geyik işareti dağların zirveye yakın kayalık alanlarında, karaca işareti ise akarsu ve göletlere yakın noktalarda yada ormanların düzlüklerinde karşılaşılır. geyik işaretinin orada zirveye giden patika yol takip edilerek oralarda son nokta işareti aranır. karaca işareti ise genelde bayan mezarını temsil eder mezar işarete maksimum 100 metre uzaklıkta olur alanı inceleyip son nokta işaretini tespit etmelisiniz.

At İşareti

at işareti

At define işareti tek başına ise bulunduğu noktadan pek uzakta değildir aranan şey atın baktığı yer veya kuyruğunun gösterdiği yer tespit edilip incelenmelidir.Farklı şekillerdeki at figürleride duruma göre değerlendirilir çözümlenmesi gerekir.

Tavuk ve CivCiv İşareti

tavuk ve civciv isareti

Tavuk ve civciv işareti ermeni işaretlerindendir gömüsü güzeldir ve parçalanmış halde olabilir civcivlerin ve anne tavuğun pozisyonuna göre çözüm yapılarak gömüye ulaşılır.

Tabanca İşareti

definede tabanca işareti

Tabanca işareti yakın dönem define işaretlerindendir tabancanın namlusu gidilecek yönü gösterir maksimum 30 metrede gömüye ulaşabilirsiniz tabancadan mermi çıkmışsa mermi adetince para bölünmüş demektir gömü topraktadır.

Dirgen İşareti

definede-dirgen-isareti

Dirgen işareti osmanlı dönemine aittir bulunduğu yer yakınında harman yeri varsa orası incelenmeli yakın noktada kaya ini tümsekler ve mağaralar incelenmelidir ufak çaplı gömü işaretidir mezarı vermez.

U Harfi İşareti

definede-u-isareti

U işareti genelde mağaraları verir açık ağzı yukarı bakıyorsa giriş üst noktada, aşağı bakıyorsa giriş zeminde alt noktadadır sağa yada sola bakıyorsa baktığı yönde mağara yada belirli farklılıklardadır incelemeyi o noktaya kaydırmanız gerekir.

Define işaretleri konusunda sizlere burada sitemizde yayınladığımız işaretler hakkında bilgi verdim buradaki tüm işaretlerin define işaretleri kategorisinde uzun anlatımlı çözümleri mevcuttur bu sizlere kısa bir fihrist niteliğinde olsun diye paylaştım daha ayrıntılı şekilde bu işaretleri sitemizde bulabilirsiniz.

Detaylar için yorumlara bekliyoruz.

 • 3
  be_endim
  Beğendim
 • 1
  alk_
  Alkış
 • 0
  komik
  Komik
 • 2
  faydal_
  Faydalı
 • 0
  k_t_
  Kötü
 • 0
  eh_i_te
  Eh işte
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.